A 2. FEJEZET – ÜGYES ESZKÖZÖK

„Minden Buddha kezdettől fogva fogadalmat tesz: Biztosítani fogom, hogy minden élőlény elérje ugyanazt a megvilágosodást, amit én elértem.”

Śākyamuni Buddha (Lótusz Szútra, 2. fejezet)

A Lótusz Szútra második fejezetét az egész szútra egyik legfontosabb fejezetének tartják. Ennek oka, hogy ebben a fejezetben Buddha feltárja szándékát és módszerét. Elmagyarázza azt is, hogyan alakultak ki a buddhizmuson belüli különbségek, és hogy ezek felszínesek. Aki mélyebbre néz, az láthatja, hogy minden mögött egy és ugyanaz a cél áll: Buddha megvilágosodása.

Különbségek

Az emberek különböznek egymástól. Nem születünk egyforma tehetséggel és különbözőek a problémáink is. Ami az egyik ember számára könnyen érthető, az egy másiknak nagyon nehéz lehet. Ezért a Buddha a tanításait az emberekhez igazította. Azt az eszközt használta, amelyet a legmegfelelőbbnek tartotta az adott személy számára.

„Tudom, hogy minden élőlénynek különböző vágyai vannak. Azt is tudom, hogy elméjükben mélyen kötődnek. Ezért különböző tanításokat adtam nekik az előző életekről szóló történetekkel, példázatokkal, összehasonlításokkal és prédikációkkal, más szóval, különböző eszközökkel, a természetüknek megfelelően”.

Śākyamuni Buddha (Lótusz szútra, 2. fejezet)

A különböző embereknek szóló különböző történetek és eszközök miatt néha úgy tűnhetett, hogy a Buddha is különböző dolgokat mondott és értett. A Lótusz Szútra második fejezetében azonban azt mondja, hogy ez nem így van. Minden, amit mond, ugyanazt a dolgot fejezi ki: a Buddha megvilágosodását.

Bódhiszattvák

Buddha egyértelműen kijelentette, hogy csak egyetlen ösvény létezik, és hogy mindenki ugyanarra a célra törekszik, habár ez talán nem mindig így tűnik. A Buddha szerint mindenki a bódhiszattva ösvényén jár, azon az úton, amely a teljes értékű Buddhává váláshoz vezet. Ez azért van így, mert Śākyamuninak és minden más buddhának csak egy célja van:

„A buddhák mindent egy cél érdekében tesznek, mégpedig azért, hogy megmutassák a Buddha belátását minden élőlénynek, és biztosítsák, hogy a buddhák belsővé tegyék a Buddha belátását.”

Śākyamuni Buddha (Lótusz szútra, 2. fejezet)

Buddhaság

Mielőtt Śākyamuni Buddhává vált, bódhiszattva volt. A bódhiszattva egy rendkívül különleges emberi lény, akit kizárólag az összes élőlény iránti együttérzés vezérel. Olyan ember, aki elkötelezett mások iránt, és semmi mást nem akar, mint segíteni mindenkinek a megvilágosodás elérésében.

Buddha tanítványai közül sokan úgy gondolták, hogy soha nem válhatnak bódhiszattvává. Ezt a célt túlságosan magasnak tartották, és úgy gondolták, hogy Buddha más utat talált ki számukra. A Lótusz Szútra második fejezetében Buddha véget vet ennek a hiedelemnek.

„Tudjátok meg, hogy amikor eloszlatjátok a kételyeiteket, és nagy örömötök lesz, buddhákká váltok!”

Śākyamuni Buddha (Lótusz szútra, 2. fejezet)