KI VOLT NICHIREN SHONIN?

Nichiren Shonin buddhista szerzetes és rendünk alapítója volt. 1222. február 16-án született Japánban,
Kominatóban, egy tengerparti kis faluban.

Apja halász volt. Amikor Nichiren 11 éves lett, szülei elküldték egy kolostorba tanulni. Jó és kíváncsi tanuló volt, ezért 16 éves korában úgy döntött, hogy a szerzetesi életet választja. Ezután beutazta Japán összes nagyobb buddhista központját, hogy buddhista könyveket tanulmányozzon és különböző tanítóknál tanuljon. Miután tanulmányozta az összes szútrát és az összes buddhista mozgalmat Japánban, mély felismerésre jutott, hogy a Lótusz Szútra Buddha legmagasabb tanítása. Ez a szútra teljesen feltárja Buddha valódi és mélységes természetét és szándékát.

A Lótusz Szútra gyakorlásával és az Odaimoku (Namu Myoho Renge Kyo) recitálásával minden ember elérheti a megvilágosodást.

Odaimoku

Nichiren Shonin 1253. április 28-án hajnalban recitálta először az Odaimokut, a Namu Myoho Renge Kyo-t (odaadás a Lótusz Szútra csodálatos Dharmája iránt). Ekkor 31 éves volt.

Az Odaimoku recitálása újdonság volt, pontosabban az benne, hogy bárki recitálhatta a mantrát, hogy elérje a megvilágosodást ebben a földi életben.

Ezt az újítást először nem értékelték a korabeli Japánban. El kellett menekülnie a templomból, ahol fiatal fiúként szerzetessé szentelték, és a fővárosba, Kamakurába távozott, hogy hirdesse az üzenetét.

A képen jobbra: az Odaimoku felirata, amelyet Hasegawa Tohaku művész készített.

Rissho Ankoku Ron

Japánban akkoriban viharos idők jártak: polgárháborúk, heves tájfunok sorozata, szökőárak és terméskiesések okoztak éhínséget. Ehhez jöttek még a pestisjárványok. Nem csoda, hogy a lakosság pánikba esett.

Ez késztette Nichiren Shonint arra, hogy megírja a Rissho Ankoku Ron-t, egy értekezést arról, hogy az igazságosság megteremtésével terjessze a békét az országban.

Ebben az értekezésben a katasztrófákat a babonának és a téves vallási hiedelmeknek tulajdonította. Arra buzdította az embereket, hogy higgyenek a Lótusz Szútrában és gyakorolják azt, hogy megállítsanak minden szerencsétlenséget.

Üldöztetés

A Rissho Ankoku Ron-t kérvényként is benyújtotta Japán vezetőinek, a kamakurai shogunátusnak. Ez mély ellenségeskedést váltott ki a hatóságok részéről. Élete hátralévő részében Nichirent üldözték és száműzték a hatóságok. Egy kivégzést is csak hajszál híján élt túl, mivel azt az utolsó pillanatban egy villámcsapás miatt nem hajtották végre az ítéletet.

Ennek ellenére Nichiren kitartóan hirdette üzenetét, és elmélyítette meggyőződését. Ez egy kis seregnyi odaadó követőt is hozott neki.

A Szado szigetén töltött száműzetése alatt megírta követői számára a Kaimoku Sho, a Szemek megnyitása és a Kanjin Honzon Sho című műveket, amelyekben az Örök Igazság és az Örök Buddha egységét fejtette ki. Szado szigetén készítette el először ennek az egységnek a grafikus ábrázolását is. Ez a Mandala Gohonzon, egy gyönyörű kalligráfia, amely mind a mai napig a gyakorlat központi eleme.

Jobbra: Hó Tsukaharában, Szado szigetén. Az előtérben Nichiren Shonin. Utagawa Kuniyoshi japán művész műve.

Minobusan

1274-ben Nichiren Shonin a Minobu hegyre vonult vissza követőinek egy kis csoportjával. Élete ezen utolsó kilenc évében teljes egészében követői tanításának szentelte magát. Számos, a követőihez írt bátorító levele maradt fenn a mai napig, amelyek tanúskodnak az együttérzéséről és figyelméről.

Nichiren Shonin a buddhizmus nagy reformere volt, és sok embert vezetett életében és azután is, hogy higgyenek és gyakorolják a Lótusz Szútra tanításait.

Utolsó útja

A súlyosan beteg Nichiren Shonin 1282-ben hagyta el Minobut, hogy gyógyulás céljából melegvizű forrásokhoz menjen. Állapota arra kényszerítette, hogy félúton Ikegamiban (ma Tokió) megpihenjen. Nichiren Shonin 1282. október 13-án halt meg követői körében. Kívánsága a következő volt: „Kérlek, építsetek nekem egy sírt a Minobu hegyen, ahol a szívem örökre megpihen”. Ezt a kívánságát híven teljesítették követői.

Balra: Nichiren Shonin sírja a Minobu hegyen.