Buddhizmus

Egyesek szerint a buddhizmus vallás, mások szerint filozófia. Megint mások szerint pedig a pszichológia egy ősi hagyománya. Valójában a buddhizmust nem lehet e kategóriák egyikébe sem besorolni. Alapjában véve a buddhizmus egy világnézet és életmód, amely Buddha felébredésén alapul.

A buddhizmuson belül számos különböző mozgalom, hagyomány és iskola létezik, amelyek Buddhára vezetik vissza eredetüket. Az egyszerűség kedvéért gyakran két fő irányzatról beszélünk: theravada és mahájána. E két áramlaton belül számos különböző hagyomány létezik.

Az egyik ilyen hagyomány a Nichiren iskola (Nichiren Shu). A buddhizmusnak ezt a formáját egy Japánban született buddhista szerzetes alapította a 13. században. Ezt a szerzetest Nichirennek (1222-1282) hívták, és arra törekedett, hogy megtalálja Buddha tanításainak lényegét, és minden ember számára lehetővé tegye azok gyakorlását.


Szútra

Miután Buddha 80 éves korában meghalt, tanítványai továbbadták tanításait. Eleinte ez szóban történt, később Buddha tanításait írásban is lejegyezték. Ezeket a szövegeket szútráknak nevezzük. A jobb oldali kép a Lótusz Szútra egy részletét mutatja.

Mivel Buddha a tanítványok akkori képességeinek megfelelően különböző tanításokat adott, sokféle szútra létezik. A Lótusz Szútra ezek egyike. Hagyományunk alapítója, Nichiren Shonin szerint a Lótusz Szútra a legfontosabb szútra, mert Buddha legmélyebb tanításait tárja fel. Nevezetesen: mindenki képes Buddhává válni.