A pokol királya

Tsukamoto Shonin

A buddhizmus az együttérzés és a béke tanítása. Így sok buddha, bódhiszattva és istenség létezik a buddhista kozmológiában. Vannak azonban olyanok, akik úgy gondolják: „Igaz, hogy a buddhizmus együttérző tanítás, és bár megszegjük a buddhista előírásokat, nincs senki, aki büntetést szabjon ki.”

Gondoljuk végig ezt együtt. A buddhizmusban ott van a karma tanítása és nincs senki, aki büntetést szabjon ki? Mint tudjuk, a „karma” az „ok és okozat törvénye”. Ha jó dolgokat teszel, az erény körbejár, és jó hatásként visszatér hozzád és családodhoz. Ha rosszat teszel, a megtorlás nem csak neked, hanem családodnak is érezhető lesz. A karma kerekei állandóan forognak, akár tudatában vagy ennek, akár nem. Néha a megtorlást nem csak a saját karmád okozza, hanem a családod, rokonaid vagy őseid is. Mindent, jót és rosszat is örökölsz tőlük. Ha őseink karmája rossz volt, az sok bajt fog okozni nekünk. Ennélfogva, bár a buddhák nem rónak ki ránk büntetést, saját rossz karmáinkkal hosszú ideig büntetjük magunkat. Ezért a buddhizmus a rossz karma eltávolítására és az életed boldogabbá tételére szolgáló tanítás. Nichiren Shonin azt mondta: „A múltunkban tapasztalt erényeink vagy vétkeink jelen helyzetünkben is megmutatkoznak; jövőbeli szerencsénk a jelenlegi tetteinkben is megmutatkozik.”

Valójában a legtöbb buddha, bódhiszattva és istenség a buddhizmusban együttérző, de van egy istenség, aki nem feltétlenül az. Akik ismerik, tudják, hogy Enma-san a pokol királya. Megítéli azokat az elhunytakat, akik vétkeket követtek el, vagy súlyosan megbántották másokat, és a pokolba kerülnek. Enma-san nagyon népszerű, mint félelmetes Isten. Japánban szokás volt szidni a rossz gyerekeket. Amikor egy gyerek hazudott, a szüleik előadást tartottak neki, és azt mondták: „A hazug nyelvedet Enma-san kivágja!”, vagy amikor egy gyerek rossz volt, „Enma-san elkap és a pokolba visz”. Emlékszem, gyerekkoromban nagyon féltem Enma-san történetétől. Enma-san egy nagyon ijesztő Isten szimbóluma nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek számára is.

Nichiren Shonin azt mondta: „Éjjel-nappal ragaszkodunk az átmeneti örömökhöz, és így hiábavalóan töltjük el életünk napjait. Nem törődünk a Buddha tiszteletével, a tanításokkal és a szüleinkért és őseinkért való imádkozással. Minden napunkat rutinmunkával töltjük haszontalanul, minden hit nélkül. A halál után hogyan fogod megmenteni az életedet Enma előtt? Hogyan fogsz eljutni a békés buddha világba a szenvedés mélytengerein átkelve?

Enma-san eszméje Indiából származik, és a szanszkrit neve „Yama-Raja”. Ő a pokol királya, és ő, mint az alvilág vezére, megítéli az elhunyt viselkedését akkor, amikor még életben volt, és eldönti, hogy az elhunyt melyik világba menjen – a Pokolba, Gakiba, a Való Világba vagy a Hegyek Tiszta Földjére. Haragosan vörös az arca, szemei ​​nagyok és élesen az elhunytra néznek, orra nagy és széles, és sűrű fekete szakálla van. A teste nagy és kemény. Piros köpenyt visel, fején koronát. Jobb kezében vastag jogar van, és az elhunyt felett a pálcával ítélkezik az Enma udvarban. Az udvarban két ijesztő, vörös és kék ördög van mellette, mint a pokol őrei, akik a segítői.

Bevezetik az elhunytat Enma ítélő bíróságára, majd ítélet után megkötözik, és a sikoltozó elítélt foglyokat a pokolba hurcolják. Enma-san folyamatosan és szigorúan ítéli meg az elhunytat egy kristálytükör és a feljegyzései segítségével, amelyek részletezik a viselkedését születése óta. A viselkedését részletesen, egyenként ítéli meg a jegyzetek alapján. Ha az elhunyt hazudik vagy kifogásokat tesz, akkor az Enma-san melletti kristálytükör pontosan úgy mutatja az igazságot, ahogyan az történt, pont, mint egy videófilmen. Majd büntetésből, amint az ördögök kinyitják a bűnös száját, egy nagy fogóval végérvényesen kivágja a nyelvét. Ezért Enma-san a félelem szimbóluma a gyermekek és a felnőttek számára is.

A pokolnak nyolc fő kategóriája van, és az Enma-san által a bűnös számára megfelelő kínzás határozza meg, hogy melyik pokolba kerül. Minden bűnös ítélete, még ha ugyanazt a bűnt követte is el, azon alapul, hogy mennyire voltak rosszak vagy kegyetlenek másokkal szemben.

1 Tokatsu pokol

A nyolc nagy pokol közül az elsőt „Tokatsu pokolnak” hívják, és 1000 yojana-val (egy yojana: 7 mérföld) található az ismert világ alatt. A bűnösök, akik beleesnek, gyűlölik egymást, és kutyaként harcolnak a majmokkal, valahányszor csak találkoznak. Vas körmökkel dulakodnak egymással, vérzést és sérülést okozva, amíg végül csak a csontvázak maradnak. Vagy a pokol őrei addig verik őket vasrudakkal, amíg egész testüket tetőtől talpig homokszemcsékké zúzzák, vagy éles karddal apró darabokra nem vágják. Amikor meghalnak az ilyen elviselhetetlen szenvedésektől, újjászületnek, hogy újra átéljék ezeket a kegyetlen kínokat. Ami a pokolba esés karmikus okát illeti, aki például bántalmazta feleségét, gyermekét, férjét és/vagy egy állatot, vagy megölt egy élőlényt, az bizony ide kerül. Ha megölt akár egy apró lényt is, például vakondot, hangyát, szúnyogot vagy legyet; beleesik ebbe a pokolba, hacsak meg nem tér a bűneiből. Ha egyszer megbánja ezt a vétket, majd újra elköveti ugyanazt a vétket, soha nem kap kegyelmet, még akkor sem, ha újra megbánja.

2 Kokujo pokol

A nyolc nagy pokol közül a második, a „Kokujo” a Tokatsu pokol alatt található. Ebben a pokolban a pokol őrei megragadják az elhunytat, lenyomják a forró vas talajra, forró vaskötéllel vonalat húznak a bűnös testére, majd forró vas nyílásokkal vágják és kaparják a testét, vagy lefűrészelik a végtagjai. Sőt, a pokol mindkét oldalán hatalmas vashegyek találhatók. Minden hegy tetejére vas zászlót állítanak, a két zászló közé vaskötelet feszítenek, és kényszerítik a bűnöst, hogy a kötélen járjon. A kötélről leesve a bűnös teste darabokra törik. E kínzások szenvedése tízszer súlyosabb, mint a tokatsui pokol. Ebbe a pokolba esnek azok, akik gyilkosságot, lopást, házasságtörést és öngyilkosságot követtek el.


3 Shugo pokol

A nyolc nagy pokol közül a harmadik a „Shugo”, amely a Kokujo alatt található. Itt sok vas hegység áll egymással szemben. A pokol őrök tehén- és lófejjel, botokkal felfegyverkezve kergetik a bűnöst a hegyek között. Aztán a vas hegység párja közelebb húzódik, összezúzva a bűnöst és elönti a földet vérrel. A pokolba esés karmikus oka akkor következik be, amikor házasságtörést követtek el, nevezetesen, hogy szexuális kapcsolatba léptek egy másik személy feleségével (vagy férjével). Van egy kard erdő: egy gyönyörű meztelen nő (vagy férfi) a kardfák tetején. Amint a bűnösök meglátják a nőt, rohannak felmászni a csúcsra, de a levelek olyanok, mint a finom kések, a bőrt és a húst felvágják és feldarabolják. Bár vérezve érnek fel a csúcsra, a nők most ott állnak a fák alatt, és elcsábítja őket, mondván: „Miért nem jössz le értem?” Nem tudják megállítani a folyamatot, és nem tudnak ráébredni arra, hogy szexuális vágyuk csak még több kínzást okoz. Továbbra is kínozza őket, amíg nem marad más, csak a csontvázuk.

4 Kyokan pokol

A negyedik pokol neve „Kyokan”, amely a Shugo pokol alatt található. A pokol őrei rettentő hangon kiabálnak, és nyilakat lövöldöznek a bűnösökre. A bűnösök fejét vasrúddal is ütik, a forró vas talpazaton szaladgálnak, vagy forró vas sütőben elégetik őket. Vagy erőszakkal forrásban lévő rézfolyadékot öntenek a bűnösök szájába, hogy az égett belek azonnal lecsepegjenek. Ily módon a pokol őrei addig kínozzák a bűnösöket, amíg testük el nem olvad és eltűnik, de hamarosan újra felélednek, hogy folytassák a végtelen gyötrődést. Ebbe a pokolba esnek azok, akik az ölés, lopás, hazugság és házasságtörés vétsége mellett bódítószereket, például alkoholt vagy kábitószereket is fogyasztanak.

5 Dai-Kyokan pokol

Az ötödik pokol a „Dai-Kyokan”, amely a Kyokan pokol alatt található. A kín ebben a pokolban hasonló a Kyokan pokolhoz, de tízszer súlyosabb. Ebbe a pokolba esnek azok, akik elkövetik a sír melletti hazugság, valamint az ölés, lopás, házasságtörés és kábítószer használatának vétkét. A bűnösök nyelvét állkapcsukon átszúrják vörösen izzó vasrudak; így nem tudnak szólni, sőt sikoltozni sem tudnak. Ugyanezt a folyamatot végzik el a szemükkel, miközben a Pokol Gárdája azt dúdolja: „Kínt okoztál a hazugságaiddal”.

6 Shonetsu pokol

A nyolc nagy pokol közül a hatodik a „Shonetsu”, amely a Dai-Kyokan pokol alatt található. Különféle szenvedések léteznek ebben a pokolban is. A Dzsambudvipába helyezve egy apró tűzláng ebben a pokolban pillanatok alatt teljesen feléget mindent, nem is beszélve a bűnösök testéről, amelyek olyan puhák, mint a pamutszál. A fent említett öt pokol tüzeinek intenzitása hópihének tűnik ezzel összehasonlítva. A pokol őrei lefektetik a bűnösöket egy nagy, felforrósított vastányérra, megpirítják és szétszórják a bűnösök testét, vagy nyársat helyeznek a bűnös végbélnyílásába és felnyársalják a fejükön keresztül, és addig sütik a testet a nyárson, amíg elég nem lesz. Végül egy üstbe teszik a bűnösöket, és addig forralják, amíg a test elolvad. A bűnösök, akik ebbe a pokolba esnek, téves nézetűek, nem hisznek az oksági elvben, és gyilkosság, lopás, házasságtörés, bódító szerek használata, alkoholizálás és hazugság elkövetésével együtt követték el ezeket a bűnöket.

7 Dai-Shonetsu pokol

A „Dai-Shonetsu”, a nyolc nagy pokol közül a hetedik, a Shonetsu pokol alatt található. Azonban a kín ebben a pokolban tízszer súlyosabb, mint a fent említett hat pokol összes kínja együttvéve. A bűnösök kénytelenek megnézni ennek a pokolnak a szörnyű jelenetét, mielőtt ebbe a pokolba viszik őket. A pokol őrei a bűnösök nyakánál ragadják meg őket, miközben azok sírnak, sikoltoznak és pánikba esnek. Egy lángoló völgybe érkeznek, és a pokol őrei finom karddal gondosan megnyúzzák őket és a bőröket és a testeket szétterítik az égő talajon, és forrásban lévő olvasztott vasat öntenek a testekre. A pokol őrei továbbra is a bűnösöket hibáztatják, a völgybe taszítják őket, majd a lángok fellobbannak a bűnösök sikoltozásának visszhangjával együtt. Azok, akik a gyilkosság, lopás, házasságtörés súlyos karmája mellett a tisztaság előírását betartó apácák megszentségtelenítésének karmáját követik el; kábítószert használnak, hazudnak, hamis nézetet táplálnak és megsebzik a hűséges buddhistákat, ebbe a pokolba fognak esni.

8 Dai-Avici pokol

A nyolc nagy pokol közül az utolsót, a „Dai-Avici poklot” a Szüntelen Szenvedés Poklának is nevezik, mert az elhunyt ebben a pokolban végtelen fájdalomtól szenved. Ennek a pokolnak a rendkívüli gyötrelmei szinte leírhatatlanok, 1000-szer olyan kemények, mint a hét nagy pokol szenvedései vagy az összes szenvedés bárhol együttvéve. A szenvedés olyan, hogy a Dai-Shonetsu pokolban (7. pokolban) szenvedő bűnösök úgy tűnnek, mintha mennyei lények lennének. Ennek a pokolnak a gyötrelmei túl szörnyűek ahhoz, hogy részletesen leírjam, rosszul leszel és hánynál tőle. Ha már a karmikus okokról beszélünk, azok, akik elkövetik az öt lázadó visszásságot, ebbe a pokolba esnek. Az öt halálos cselekmény: (1) az apa megölése, (2) az anya megölése, (3) a papság megölése, (4) a Buddha testének elvéreztetése, és (5) A Szangha, a Templom vagy a Buddhista Rend elpusztítása. Az Igaz Dharma rágalmazói is beleesnek ebbe a kategóriába.

Nichiren Shonin a következőket mondta:

„Senki a világon, beleértve magamat, nem gondolja magáról, hogy a nyolc nagy pokol egyikébe eshet. Bár valaki beszélhet a pokolba kerülésről, a szíve mélyén nem hiszi el, hogy ő maga is a pokolba kerül. Még a buddhisták is, legyenek azok papok vagy laikusok, férfiak vagy nők, akik súlyos visszásságot követnek el, igazából nem félnek a kíntól. Vannak, akik hisznek az olyan bódhiszattvákban, mint a „Jizo” és olyan buddhákra támaszkodnak, mint „Amitabha”, a Végtelen Élet Buddhája, vagy felhalmoznak erényes tettek érdemeit. A buddhisták mindegyike magabiztosan állítja: „Annyi érdemet gyűjtöttem össze, hogy soha nem esek a pokolba”. A buddhizmus különböző irányzataihoz tartozó tudósok szilárdan hisznek saját intellektuális megértésükben, és nem félnek elkövetni azokat a visszásságokat, amelyek a pokolba juttatják őket. Akik hisznek a Buddhában és bódhiszattvákban, nem igazán hisznek a pokolra kerülésben. Különbség van a buddhákba és a bódhiszattvákba vetett hitük és a saját gyermekeik és házastársuk iránti szeretetük, illetve a szüleik vagy az istenek iránti tiszteletük között. Ezért hamis az a nézet, amikor a mai emberek azt hiszik, hogy soha nem kerülnek a pokolba, ha buddháktól és bódhiszattváktól kérnek segítséget, vagy tanulmányozzák az egyes buddhista iskolák tanításait. Az intelligens és megfontolt embereknek el kell gondolkodniuk ezen.”

„Halálunk után nekünk, embereknek meg kell állnunk Isten bírája „Enma-san” előtt – mondja egy híres idős orvos. „Ha meghalunk, Enma udvarába visznek minket. Előttünk az egyensúly mérlege. „Tegyél egy oldalra mindent, amit másoktól kaptál, amikor éltél” – mondja Enma-san mély hangon. „Tegyél a másik oldalra mindent, amit másoknak adtál életedben.” Ha a kapott dolgok nehezebbek az adottnál, Enma-san úgy ítéli meg: „Kihasználtad az emberek kedvességét anélkül, hogy másoknak eleget adtál volna. Mint ilyen, a pokolba kell menned.” Ezzel szemben, ha többet adtál, mint amennyit kaptál, Enma-san azt fogja mondani, hogy beléphetsz a jobb világokba vagy a békés Buddha világba. Az orvos így beszélt Enma udvaráról, és azt mondta: „Azt hiszem, az én adakozásom nem elég, szeretnék keményebben dolgozni, hogy az orvosi kezelés hasznosabb legyen mások számára, ameddig csak lehet, életem hátralévő részében.” Ez az orvos sok életet megmentett, és orvosi reformot ért el az egészségügyi rendszer folyamatos fejlesztése érdekében, de azt mondta: „Ez még mindig nem elég”. Ilyen szavak soha nem hangoznának el önző vagy arrogáns elméből.

Enma-san egy nagyon ijesztő Isten, de nem alaptalanul félelmetes. Önző és arrogáns elménket alázatra és könyörületességre kényszeríti, más szóval Enma-san felébreszti Buddha természetünket. Enma-san nemcsak bíró, hanem olyan Isten is, aki a mohó emberi lények tanítója.

Ahhoz, hogy hasznos életet éljünk, alázatosnak és jóindulatúnak kell lennünk, mint az említett idős orvosnak. És természetesen rájövünk, hogy az öröm érzése fokozódik, ha többet adunk, mint amennyit kapunk. Ez egy életforma a megvilágosodás és a bódhiszattvává válás útján, amelyet a Lótusz Szútra hirdet nekünk. Törekedjünk arra, hogy mindennapi életünkben jobban odafigyeljünk másokra, hogy elkerüljük, hogy Enma-san negatívan ítéljen meg bennünket. De mindezt tegyük a mások iránti együttérzésből is, ne csak a pokoltól való félelemből.

„Ha utánam jössz, azt mondhatod még Enma előtt is: Nichiren Shonin követője vagyok, aki a Lótusz Szútra első gyakorlója. A Lótusz Szútra minden körülmények között támogatni fog téged, mint egy hajó az óceánon, egy fény a halál világának sötétjében, mint a híd, amellyel biztonságosan át lehet jutni a Buddha világába. Miután átmentél a hídon, gyere el hozzám. Biztosan várni foglak a Buddha világába vezető északkeleti átjárónál. Azonban, ha a hited gyenge volt, nem fogom tudni biztosítani, hogy biztonságosan átkelj. Minden gond nélkül eljöhetsz hozzám, beszélgessünk sok mindenről.” Ez Nichiren Shonin üzenete nekünk.